Algemene voorwaarden

Algemeen

Sankofa is een praktijk voor coaching en therapie van Astrid Hurkmans.
Astrid is eigenaar, therapeut en coach van Sankofa als Natuurgeneeskundig, psychosociaal therapeut en coach aangesloten bij het Complementair Aanvullende Therapie- register (CAT). Als zodanig baseert ze haar beroepsmatig handelen op de beroepscodes van het CAT. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.CATcomplementair.nl

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.

Aansprakelijkheid
Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Sankofa niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie. Sankofa is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door Sankofa (uit)gevoerd zijn.

Vertrouwelijkheid
Als behandelend therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven: Sankofa gaat discreet met persoonlijke gegevens om.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik,
Astrid Hurkmans, de eigenaresse van Sankofa, gevestigd in Deurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: volgt.

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens, op verzoek, uit mijn systeem. Bij aanmelding voor ontvangen van mijn nieuwsbrief, verzamel ik naam en e-mailadres op mijn mailinglijst.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je instemmen om met mij te werken (of het nu om therapie, coaching, of welke dienst dan ook van Sankofa gaat) dan kan ik je om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld een vragenlijst of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is, ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via communicatiekanalen bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee hebben ingestemd als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website (www.sankofa.nu) is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door Hostnet. Ik gebruik cookies voor het optimaliseren van mijn website (met Google Analytics).

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik ben op de hoogte van waar de sleutel ligt.

Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde.

Laats bijgewerkt op 18 mei 2020.